Laatste nieuws


22 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

12 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

9 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

8 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

4 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

25 juli 2007
[Nieuwsbrief juli 2007]
Nieuwsbrieven

16 juli 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage

13 juni 2007
[Reisverslag voorbereidend bezoek]
Nieuwsberichten

12 juni 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage
    Laatste update:
          22 augustus, 2007
Informatie over Kom over en help

Het Family Mission Work Team werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de stichting Kom over en help(http://www.komoverenhelp.nl).

De organisatie Kom over en help

Kom over en help is een christelijke ontwikkelingsorganisatie, welke sinds 1974 actief is Oost-Europa.
De doelstellingen van de stichting vallen in drie onderdelen uiteen:

Toerusting en gemeenteopbouw

Kom over en help levert een bijdrage aan de toerusting en opbouw van kerkelijke gemeenten. Dit gebeurt door de verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur, het toerusten van predikanten en evangelisten, het ondersteunen van evangelisatiekampen en voorgangers, en het financieren van kerkbouwprojecten.

Diaconale hulpverlening

Kom over en help geeft materiële en financiële steun aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dit gebeurt door de winterhulpactie en transporten van hulpgoederen.
Binnen de kinderhulp (opvang van straatkinderen en hulp aan kinderen in tehuizen en in arme gezinnen) wordt ook gewerkt aan een betere toekomst voor kinderen door hen de kans te geven naar school te gaan.

Structureel ontwikkelingswerk

Kom over en help ondersteunt projecten en programma's waarin economische ontwikkeling, het creëren van werkgelegenheid en de toegang tot basisvoorzieningen (onderwijs en gezondheidszorg) centraal staan.
Kom over en help is werkzaam in Albanië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Servië en Wit-Rusland.
Voor meer informatie: (http://www.komoverenhelp.nl)

Partnerschap

Kom over en help stimuleert en ondersteunt ontwikkelingen die mensen in staat stellen tot het maken van verantwoorde keuzes en het opbouwen van een zelfstandig en menswaardig bestaan.
In de praktijk betekent dit dat we aandacht besteden aan structurele hulp.