Laatste nieuws


22 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

12 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

9 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

8 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

4 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

25 juli 2007
[Nieuwsbrief juli 2007]
Nieuwsbrieven

16 juli 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage

13 juni 2007
[Reisverslag voorbereidend bezoek]
Nieuwsberichten

12 juni 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage
    Laatste update:
          22 augustus, 2007
Zakelijke giften en fiscale voordelen

Er is voor bedrijven, onder voorwaarden, fiscaal voordeel te halen uit giften.
Deze voorwaarden verschillen tussen grotere en kleinere bedrijven.

Kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven zoals eenmanszaken en VOF's, kunnen schenkingen aan ons project onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting.
Voor deze bedrijven gelden de richtlijnen zoals die beschreven zijn voor particulieren.

Grotere bedrijven

Voor de aftrek van schenkingen van een B.V. of N.V. gelden de regels van de vennootschapsbelasting.
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  1. giften voor zakelijke belangen, en
  2. giften voor niet-zakelijke belangen
Ad. 1. Giften voor zakelijke belangen mogen tot de bedrijfskosten worden gerekend. De fiscus gaat er dan wel van uit, dat er inderdaad een direct bedrijfsbelang is. Een voorbeeld hiervan is een gift die gelijkgesteld kan worden aan een uitgave voor reclame (bijvoorbeeld sponsoring).

Ad 2. Voor de fiscale aftrek van giften voor niet-zakelijke belangen geldt een minimum (drempel) van € 227 en een maximum van 6% van de winst van het bedrijf.

Giften voor het Family Mission Work Team kunt u storten op rekening: 11.62.69.251 tnv stichting Kom over en help te Houten, onder vermelding van Project Servië.