Laatste nieuws


22 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

12 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

9 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

8 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

4 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

25 juli 2007
[Nieuwsbrief juli 2007]
Nieuwsbrieven

16 juli 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage

13 juni 2007
[Reisverslag voorbereidend bezoek]
Nieuwsberichten

12 juni 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage
    Laatste update:
          22 augustus, 2007
Particuliere giften en fiscale voordelen

De Belastingdienst heeft de stichting Kom over en help erkend als een "het algemeen nut beogende instelling".
Het Family Mission Work Team is een project van de stichting Kom over en help.
Dit betekent dat giften door particulieren aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting.

Giften kunnen bij de fiscale aangifte worden opgevoerd als aftrekpost "Giften". De aftrekbaarheid heeft een drempel: het totaal van de giften moet ten minste 1% van het onzuiver inkomen bedragen. Giften zijn tot maximaal 10% van uw onzuiver inkomen fiscaal aftrekbaar.

Giften voor het Family Mission Work Team kunt u storten op rekening: 11.62.69.251 tnv stichting Kom over en help te Houten, onder vermelding van Project Servië.