Laatste nieuws


22 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

12 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

9 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

8 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

4 augustus juli 2007
[Update van de reisverslagen]
Reisverslagen

25 juli 2007
[Nieuwsbrief juli 2007]
Nieuwsbrieven

16 juli 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage

13 juni 2007
[Reisverslag voorbereidend bezoek]
Nieuwsberichten

12 juni 2007
[Update project rapportage]
Voortgangsrapportage
    Laatste update:
          22 augustus, 2007
Reisverslag 5 augustus 2007


Dag 6

Na het ontbijt zijn we om een uur of negen richting Nis vertrokken. We werden verwelkomd door Emanuel en Cedo. De mensen uit de gemeente knikten ons vriendelijk toe. Groot is het om te mogen ervaren dat waar je ook bent er medebroeders en -zusters zijn in de Heere Jezus Christus. De dienst begon met het zingen van een aantal liederen waarna de geloofsbelijdenis werd voorgelezen en er drie mensen voorgingen in gebed. Rene en Daniël hadden een gedeelte uit Nehemia 4 voorbereid. In dit gedeelte komt nadrukkelijk naar voren dat Nehemia eerst begint met bidden, maar daarnaast wel een strategie uitstippelde. Hij werd bemoedigd vanuit het Woord en hij ervoer de kracht van de gemeenschap. Daarna hebben we als team twee liederen gezongen. Een van die liederen was Heer’ ik prijs Uw grote Naam. Dit lied werd namelijk ook door de gemeente gezongen aan het begin van de dienst. De dienst werd vervolgd door een preek in het servisch door ds. Ralevic. De dienst werd besloten met de bediening van het Heilig Avondmaal. De mensen liepen naar voren en pakten een stukje brood en namen een slokje wijn. Het was goed om samen met deze mensen uit de gemeente van Nis rondom het Woord van God te zijn. Na de dienst hebben we nog met enkele mensen uit de gemeente gesproken.
Feit dat hier ’s middags gewoon weer op de bouwplaats gewerkt wordt geeft duidelijk aan dat we hier met een andere cultuur te maken hebben.
’s Avonds waren we uitgenodigd bij Zvonko om daar met elkaar te zingen. Erg leuk om bij onze Roma-vrienden op bezoek te gaan. Er waren meerdere dorpsgenoten bij Zvonko in huis. We kregen allerlei foto’s te zien onder het genot van een glas sinas en een kopje turkse koffie. Deze moet je drinken met heel veel suiker!

Jacoline & Cees